ÜMLİYE MUHTASARA – USULÜ TAHRİÇ

Anasayfa » ÜMLİYE MUHTASARA – USULÜ TAHRİÇ

Asıl adı Takıyyüddin Mehmed olan İmamı Birgivi 929 (27 Mart 1523) tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İslami ilimlerin neredeyse her alanında bir eser veren büyük imam gramer ve tasavvuf ile ilgili telif ettiği eserlerle daha çok meşhur olmuştur. Medreselerin vazgeçilmesi sayılabilecek olan avamil ve izhar kitaplarının yanında ahlaki bir eser olan et-Tarîkatü’l-Muhammediyyesi de hem kendi zamanına hem de günümüze hitap etmektedir.

Medresemizde hadis ilmine başlayan arkadaşlara okutulan ilk kitap olan Risâle fî usûli’l-hadîs adlı eser de küçük lakin faydası çok fazla olan bir eserdir. Bu  eser daha çok Dâvûd-i Karsî tarafından yapılan şerhle ün kazanmıştır.