Tanıtım Videosu

Anasayfa » Tanıtım Videosu

Dâru’l-ilim ve İlimevleri Çatısı Altında Çeşitli Yaşlardan İnsanlara Sivil Din Eğitimi Veriyoruz

a) Dâru’l-ilim ve şubeleri: Akademik dini eğitim.

b) İlimevleri ve şubeleri: Genel dini eğitim.

Dâru’l-ilim :  2009’dan bu yana akademik din eğitimi;  Açıköğretim imam hatip ve ilahiyat öğrencilerine klasik İslami İlimler eğitimi vermekteyiz. Genellikle hafız talebelerden oluşan bu guruptaki öğrencilere; Arapça gramer (Sarf, Nahiv, Belagat), Pratik Arapça, Tefsir-Tefsir Usulu, Hadis-Hadis Usulu, Fıkıh-Fıkıh Usulü, Tasavvuf ve Ahlak ilimleri yanında klasik İslami ilimlerin teknik dilini oluşturan Mantık-Münazara eğitimi verilmektedir. Klasik İslami ilimlerin yanında tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında seminerler düzenlenmektedir.