Başkan

Anasayfa » KURUMSAL » Başkan
Muhammet Yazıcı

1985 yılında İstanbul Şirinevler’de dünyaya geldi. İlköğretimini Şirinevler İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Sonrasında babasının isteği üzerine hafızlık tedrisi için medreseye girdi. Hafızlık eğitiminin akabinde yine aynı medresede klasik İslami ilimler tahsili gördü. Mezun olduktan sonra müderrislik yaptı. Daru’l Hikme Eğitim ve Araştırma Derneği’nde çeşitli görevlerde bulundu.

Hafızlık eğitimini tamamlamış öğrencilerin pratik ve klasik Arapça öğrenimi bunun yanı sıra İslami ilimler eğitimi alabilmeleri için 2009 yılında Daru’l İlim İslami İlimler Merkezini kurdu. Kendisi de hem idareci hem de müderris vasfıyla eğitim vermeye başladı. Halen Tefsir, Tefsir Usulü, Hadis, Siyer ve İslam Tarihi dersleri vermektedir.

2010 Yılında örgün eğitim alan öğrencilere okul sonrası İslami İlimler dersleri vermek, modern çağın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini bir nebze olsun azaltabilmek için İlimevleri’ni kurdu.

2010 yılında Daru’l İlim hoca ve talebelerinin yazılarının yayınlanması, medresede gerçekleştirilen faaliyetlerin halka duyurulması amacıyla İlim Dergisi’ni çıkarttı. Yayın hayatına devam eden dergide “Beş Soru Beş Cevap” adlı köşesinde yazmaya devam etmektedir.

2018 Yılında İlmiye Vakfı’nı kurarak Darulilim, İlimevleri ve İlim Dergisi’ni tek çatı altında topladı.