Musa Sancak – Bilgi İşlem Müdürü

Anasayfa » KURUMSAL » AKADEMİK KADRO » Musa Sancak – Bilgi İşlem Müdürü

Adı : Musa

Soyadı : Sancak

Doğum Tarihi : 05.12.1983

Öğrenimi :

 1. Hafızlık: 1995-96 yılları arasında İsmailağa’ya bağlı Furkan Medresesi.
 2. Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi, 2014.
 3. Lisans: İstanbul Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi
 4. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/Kelam Bölümü
 5. Katıldığı Seminer-Kurslar:
 • 2009-2010 yılı İsmek Osmanlıca Kursu’na katılıp sertifika aldı. Yazılarını kursiyerlerin yazdığı tek sayılık bir Osmanlıca dergi çıkardı. Yazıların tashihi, derginin mizampaj ve tasarımını üstlendi. (Yâd-ı Mâzî adındaki dergi sınırlı sayıda basılıp dağıtıldı, 2009)
 • 16-26.Haziran.2014 tarihinde İsam’da tahkik kursu “Devre’i-Tesisiyye” katılıp sertifika aldı.
 1. Diğer: 1997-2003 yılları arasında Temel İslam İlimleri alanında dersler aldı. Bu zaman zarfında sarf, nahiv, belagat, mantık, münazara, akîde, kelam, fıkıh, usulü fıkıh, hadis, usulü hadis, ulumu’l-Kur’ân, tefsir ve hadis ilimlerine dair temel metinleri okudu ve bir gruba sarf, nahiv ve kelam alanlarında bazı metinler okuttu. Askerlik sonrası 2005-2009 yılları arasında İslâmi İlimler eğitimine Darulhikme’de devam etti ve bu güne kadar birçok ders halkasına katıldı.

Çalışmalar:

 1. Ders ve Seminerler:

2010 yılından bu zamana kadar halen devam ettiği Darulilim İslami İlimler Eğitim Merkezi’nde Klasik Arapça (Sarf, Nahiv) Pratik Arapça, Belagat, Mantık, Münazara, Vazı’, Akîde, Kelam, Fıkıh, Usûl-i Fıkıh, Tefsir ve Usulü ve Hadis dersleri vermektedir.

Bu derslerden kaydedilip adı geçen dernek adına youtube’tan yayımlananlar şunlardır:

 • el-Belâğatu’s-sâfiye: 96 Ders (Bitti)
 • Tenkîhu’l-kelâm: 63 Ders (Bitti)
 • el-Bidaye fî usûli’d-dîn (Devam ediyor)
 • Âdâb-i sedâd/münazara ilmi (Devam ediyor)

Bunun dışında Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi, İsam/Ladep, İlimler ve Sanatlar Merkezi, Edep ve İsva gibi çeşitli vakıf ve üniversitelerin bünyesinde lisans ve Yüksek lisans öğrencilerine bazı dersleri verdi.

 1. Tahkik:

Ahî Zâde Abdulhalîm Efendi’nin “Risâle fî mebhasi’l-ıstishâb” isimli Arapça eserini İSAM tahkik kurallarına göre hazırladı.

 1. Dergi Yazılar:

İsra Dergisi ve İlim Dergisi’nde birçok yazısı yayımlanmıştır.

 1. Yayına Hazırlama:

Tercüme:

1- İzhâr Dersleri, Birgivî’nin İzhâr isimli eseri üzerine çok yönlü bir çalışma, İstanbul, Yasin Yayınevi, 2005.

2- Kelime Manalı Celâleyn Tefsiri, Kuran sayfasıyla 120 sayfanın tercümesi, Yasin Yayınevi, 2006

3- Renkli Kelime Mealli Kur’ân-ı Kerîm, Darulhikme İlim Heyeti, Mekki Yayıncılık, 2009

4- Peygamberlere İman, Prof. Ali Muhammed Sallâbi’nin bu eserinin Arapçadan tercümesi, (Mustafa Alp ile birlikte) Ravza Yayınları

Basım Öncesi Kontrol:

5- Kelime Mealli Kur’ân-ı Kerîm, Basım öncesi tashih çalışması, Yasin Yayınevi, 2009

6- Riyâzu’s-sâlihîn Tercümesi, Hasan Ali Yaşar, Tercüme tashihi, Yasin Yayınevi, 2011

7- Kulluğun Haritası (Kimyâ-i Saadet isimli eserin Vankulu Mehmed Efendi tarafından yapılan tercümesinin sadeleştirmesi), G. Girişkin, Yasin Yayınevi, 2016 (Ayrıca eserin latinize ve mizanpajı)

Ayrıca Yasin Yayınevi, Muallim Neşriyat, Ravza Yayınları gibi bazı yayınevleri adına birçok kitabın Arapça-Türkçe dizgi mizanpaj ve tashih işlerini yaptı.

Örnek: Halebi Sağîr, Yasin Yayınevi – Müslim Muhtasarı, Ravza Yayınları

 1. Kütüphane Kataloglama:

1- Rağıp Paşa Kütüphanesi Kataloğu: 2008-9 yıllarında Suriyeli Kütüphaneci Mahmut Seyitoğlu (Düğaym) riyaseti altında 200 kitabın fihristini yaptı. Rağıp Paşa Kütüphanesi El Yazmaları Kataloğu; Mahmud Seyitoğlu (Duğeym), Sekîfetü’s-Safâ Müessesesi, 2016 yılı, Malezya.