AZİZ ENÇAKAR

Anasayfa » KURUMSAL » AKADEMİK KADRO » AZİZ ENÇAKAR

Adı      : Aziz

Soyadı : Ençakar

Doğum Tarihi: 29.04.1985

Öğrenimi:

 1. Hafızlık: 1996-97 yılları arasında Sultanbeyli-Hamidiye Kuran Kursu.
 2. Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi, 2014.
 3. Lisans: İstanbul Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi, 2017.
 4. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Arap Dili ve Belağatı
 5. Katıldığı Seminer ve Kurslar:
 1. 22 Şubat-22 Haziran 2010 tarihleri arasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde verilen “Farsça Dersleri”ne katılıp 1. Kur sertifikası aldı.
 2. 16-23 Eylül 2010 tarihleri arasında Süleymaniye Kütüphanesi’nde Müessesetü’l-Furkan’ın düzenlemiş olduğu “Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Mecmua El Yazma Eserleri Kataloglama” kursuna katılıp sertifika aldı.
 3. 16-26 Haziran 2014 tarihleri arasında İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) tarafından düzenlenen tahkik kursu “Devre-i Tesisiyye” katılıp sertifika aldı.
 1. Diğer: Ayrıca 1998-2007 yılları arasında Temel İslam İlimleri alanında özel dersler aldı. Bu süre içerisinde sarf, nahiv, belagat, mantık, münazara, kelam, usulü fıkıh, usulü hadis, ulumu’l-Kur’ân, fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerine dair temel metinleri okudu.

Çalışmaları:

 1. Ders:

2011’den beri Darulilim İslami İlimler Eğitim Merkezi’nde Klasik Arapça, Mantık, Münazara, Tefsir ve Usulü ve Hadis dersleri vermektedir. Bunun dışında Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi ve Darulhikme gibi çeşitli vakıf ve üniversitelerin bünyesinde lisans öğrencilerine Klasik Arapça dersleri verdi. Hal-i hazırda İSM’de (İlimler ve Sanatlar Merkezi) ve İSVA (Sultan Ahmed Medresesi) lisans öğrencilerine Klasik Arapça dersleri vermektedir.

 1. Seminer:
 2. 26 Haziran 2014’te İSAM III. Uluslararası Tahkik Kursu’nda “Türkiye Kütüphaneleri” isimli semineri verdi.
 3. 05 Şubat 2015’te İSAM IV. Uluslararası Tahkik Kursu’nda “İstanbul Kütüphaneleri ve El Yazma Eserleri Araştırma Teknikleri” isimli semineri verdi.
 4. 01 Ağustos 2015’te İSAM V. Uluslararası Tahkik Kursu’nda “İstanbul Kütüphaneleri ve El Yazma Eserleri Araştırma Teknikleri” isimli semineri verdi.
 5. 05 Şubat 2016’da İSAM VI. Uluslararası Tahkik Kursu’nda “İstanbul Kütüphaneleri ve İnternet ya da Kaynaklardan El Yazma Araştırma Teknikleri” isimli semineri verdi.
 6. 14 Temmuz 20017’de İSAM IX. Uluslararası Tahkik Kursu’nda “İstanbul Kütüphaneleri ve İnternet ya da Kaynaklardan El Yazma Araştırma Teknikleri” isimli semineri verdi.
 7. Makale:
 8. Râğıp Paşa Kütüphanesi – I, İlim Dergisi, 3. Sayı (Mart-Nisan 2013) s. 37-41.
 9. Râğıp Paşa Kütüphanesi – II, İlim Dergisi, 4. Sayı (Mayıs-Haziran 2013) s. 32-35.
 10. Süleymaniye Kütüphanesi – I, İlim Dergisi 13. Sayı (Kasım-Aralık 2012) s. 53-57.
 11. Süleymaniye Kütüphanesi – II, İlim Dergisi, 14. Sayı (Ocak-Şubat 2013) s. 35-39.
 12. Murad Molla Kütüphanesi -I, İlim Dergisi, 6. sayı (Eylül-Kasım 2013) s. 39-43.
 13. Murad Molla Kütüphanesi -II, İlim Dergisi, 7. sayı (Aralık-Mayıs 2014) s. 55-59.
 14. Murad Molla Kütüphanesi -III, İlim Dergisi, 10. sayı (Mart 2016) s. 55-59.
 15. Murad Molla Kütüphanesi -IV, İlim Dergisi, 11. sayı (Temmuz 2016) s.49-51
 16. Murad Molla Kütüphanesi -V, İlim Dergisi, 20. sayı (Nisan 2017) s. 36-40
 17. Murad Molla Kütüphanesi -VI, İlim Dergisi, 21. sayı (Mayıs 2017) s. 35-38
 18. Murad Molla Kütüphanesi -VII, İlim Dergisi, 24. sayı (Eylül-Ekim 2017) s. 24-30
 19. Peygamberimiz Nasıl Bir Aile Reisiydi?, İlim Dergisi, 6. Sayı, (Nisan 2012) s. 22-23.
 20. İman Tarlasında Saadet Tohumları: Salih Ameller, (Ahmed Emcerazî el-Alevî’nin ilgili hutbesinden tercüme) İlim Dergisi, 7. Sayı, (Nisan 2012) s. 28-30.
 21. Namazlarda Sık Yapılan Hatalar, İlim Dergisi, 8. Sayı, (Haziran 2012) s. 22.
 22. İslam’da Kaç Çeşit Oruç Var?, İlim Dergisi, 9. Sayı, (Temmuz 2012) s. 10-13.
 23. İslami Davette İnsanlara Nasıl Etkili Olursun?, (Emin Abdurrahman el-Gannâm’ın “كيف تكسب الناس وتؤثر فيهم”isimli makalesinden tercüme) İlim Dergisi, 11 Sayı, (Eylül 2012) s. 30-33.
 24. Yayına Hazırlama:
 25. Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Nesefi, İstanbul, Yasin Yayınevi, 2012. 3. Cilt. (Fazılhak Nergiz ile beraber).
 26. Kamus-i Türki, Şemsettin Sami, İstanbul; Şifa Yayınevi, 2012. 1600 s. (Fazılhak Nergiz ile beraber) Genelde taş baskısından fotokopi yöntemi ile silik olarak basılan bu lügat bilgisayar ortamında özel Osmanlıca fontlar çizilip yazıldıktan sonra tashih edilip basılmıştır.
 27. Renkli Kelime Mealli Kuran-ı Kerim, Darulhikme İlim Heyeti, İstanbul: Mekki Yayıncılık, 2009.
 28. Mi’yar-ı Sedâd ve Âdâb-ı Sedâd, Ahmed Cevdet Paşa (Basılmadı).
 29. Kütüphane Kataloglama:
 30. Rağıp Paşa Kütüphanesi Kataloglama Çalışması: 2008-9’da Mahmut Seyitoğlu (Duğaym) riyasetinde 700 kitabın kataloğunu yaptı. Eser 10 cilt halinde basıldı. (Rağıp Paşa Kütüphanesi El Yazmaları Kataloğu; Mahmud Seyitoğlu (Duğaym), Malezya: Sekîfetü’s-Safâ Müessesesi, 2016).
 31. Nadir Eserler Kütüphanesi Kataloglama Çalışması: 2009-10’da Mahmut Seyitoğlu (Duğaym) riyasetinde İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Arapça kitapların kataloglama projesinde yer aldı. 7000’den fazla Arapça kitabın bulunduğu kütüphanede yaklaşık olarak 2800 kitabın kataloğu yapıldıktan sonra bu çalışmaya restorasyon sebebiyle ara verildi ve bir daha başlanmadı.
 32. Ayasofya Kütüphanesi Kataloglama Çalışması: 2010-11’de Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde Müessesetü’l-Furkan Kurumu’nun riyasetinde bu kütüphanenin kataloglama projesinde yer aldı. Yaklaşık 1000 kitabın kataloğunu yaptı.
 33. Murat Molla Kütüphanesi Kataloglama Çalışması: 2015-17’de Murat Molla Kütüphanesinde bulunan kitapların ve yazarlarının isimlerini, ölüm tarihlerini, nereli olduklarını ve kitabın hangi ilmin konusu olduğunu Excel dosyası üzerinde Türkçe ve Arapça olarak yazdı. Künyesini girdiği 3517 yazma eser içinde daha önce künyesi girilmemiş 100’den fazla kitap/risale tespit etti.