Hüseyin Güneş – Rehber Hoca

Anasayfa » Hüseyin Güneş – Rehber Hoca
Adı      : Hüseyin

Soyadı : Güneş

Doğum Tarihi: 26.09.1994

Öğrenimi:

 1. Lise:  2009-2012 Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
 2. Hafızlık: 2012-13 yılları arasında Küçükköy Merkez Camii Kur’an Kursu
 3. Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi, 2015
 4. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi
 5. Diğer: 2013-2017 yılları arasında Temel İslam İlimleri alanında dersler aldı. Bu zaman zarfında sarf, nahiv, belagat, mantık, münazara, akîde, kelam, fıkıh, usulü fıkıh, hadis, usulü hadis, ulumu’l-Kur’ân, tefsir ve hadis ilimlerine dair temel metinleri okudu ve bir gruba sarf, nahiv ve hadis alanlarında bazı metinler okuttu.

Çalışmaları:

 1. Ders ve Seminerler:

2016 yılından bu zamana kadar halen devam ettiği Darulilim İslami İlimler Eğitim Merkezi’nde Klasik Arapça (Sarf, Nahiv) ve Hadis dersleri vermektedir.

Tafsilat:

Sarf: Emsile, Binâ, Maksud, et-Tatbîku’s-sarfî

Nahiv: Avâmil, Ecrûmiyye, Tuhfetu’s-seniyye, Kavâidu’l-i’râb, İzhâr, Şerh-u Katru’n-nedâ,

Hadîs: Nevevî’nin Erbeûn’u ve Riyâzu’s-sâlihîn isimli eserinin bir kısmı.

 1. Makale:

İlim Dergisi Yazıları:

 1. Nebevi İklimin Habercisi İbni Sad ve Tabakat, İlim Dergisi s.36-40, 10. Sayı, Nisan 2016
 2. Allah’a Adanmış Bir Ruh, İlim Dergisi s.36, 11. Sayı, Mayıs 2016
 3. Gizli Bir Hazineye Yolculuk, İlim Dergisi s.22-23, 12. Sayı, Haziran 2016
 4. Medeniyetimizde Toplumsal Dayanışma ve Sadaka Taşları, İlim Dergisi s.14-15, 13. Sayı, Temmuz 2016