DARUL İLİM LİSANS DESTEK PROGRAMI KLASİK ARAPÇA DERSLERİ

İlahiyatlara takviye | DARUL İLİM LİSANS DESTEK PROGRAMI KLASİK ARAPÇA DERSLERİ

 

İLAHİYATLARA YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK LİSANS DESTEK EĞİTİMİNİN İLK YILINDA ARAPÇAYA, SONRAKİ YILLARDA İSLAMÎ İLİMLERE AĞIRLIK VERİLECEKTİR. İLK YIL ARAPÇA DERSLERİ BİR GÜN KLASİK, BİR GÜN PRATİK DERSİ ŞEKLİNDE SÜRECEKTİR. AŞAĞIDAKİ LİSTE KLASİK ARAPÇA DERSLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR. 

DARU’L-İLİM LİSANS DESTEK PROGRAMI (KLASİK ARAPÇA)
EMSİLE (4 HAFTA)
HAFTALAR KONU
1. HAFTA  :             1. FASIL:       MUHTELİF İSİM KALIPLARI (1. BÖLÜM)
2. FASIL:       MUHTELİF İSİM KALIPLARI (2. BÖLÜM)
3. FASIL:       SORU CEVAP VE ALIŞTIRMALAR
2. HAFTA  :             1. FASIL:       MUTTARİT İSİM KALIPLARI VE ALIŞTIRMALAR
2. FASIL:       MUHTELİF FİİL KALIPLARI
3. FASIL:       SORU CEVAP VE ALIŞTIRMALAR
3. HAFTA  :             1. FASIL:       MUTTARİT FİİL KALIPLARI (MAZİ MUZARİ) (1. BÖLÜM)
2. FASIL:       MUTTARİT FİİL KALIPLARI (MUZARİ) (2. BÖLÜM)
3. FASIL:       SORU CEVAP VE ALIŞTIRMALAR
4. HAFTA  :             1. FASIL:       MUTTARİT FİİL KALIPLARI (EMİR KALIPLARI)
2. FASIL:       ÇEKİMLERİ DİNLEME
3. FASIL:        – İMTİHAN-
NOT:
EMSİLE BOYUNCA 1. BAPTAN OLAN 10 FARKLI KELİMEDEN SÜREKLİ ALIŞTIRMA YAPILACAKTIR
BİNA (4 HAFTA)
HAFTALAR KONU
5. HAFTA :             1. FASIL:       SÜLASİ MÜCERRETLER  (6 BAB)
2. FASIL:       İBARE OKUMA VE MUHTELİFLERİNİN ALIŞTIRMASI
3. FASIL:       MUTTARİDLERİNİN ALIŞTIRMASI
6. HAFTA :             1. FASIL:       SÜLASİ MEZİT RUBAİLER
2. FASIL:       HUMASİ VE SÜDASİLER (TOPLAMDA 12 BAB)
3. FASIL:       İBARE OKUMA VE İSİM KALIPLARI KURAL VE KELİME ALIŞTIRMALAR
7. HAFTA :             1. FASIL:       RUBAİ MÜCERRET VE MEZİTLER (4 BAB)
2. FASIL:       MÜLHAK BABLAR (12 BAB)
3. FASIL:       FİİL KALIPLARI KURAL VE ALIŞTRMALAR (MUZARİLER VE EMİR)
8. HAFTA :             1. FASIL:       AKSAM-I SEB’A VE AKSAM-I SEMANİYE
2. FASIL:       ÇEKİMLERİ DİNLEME
3. FASIL:       -İMTİHAN-
NOT:
HER BİR BABIN İLLETLİ OLMAYAN MEŞHUR KELİMELERİ ÜZERİNDEN BOLCA ALIŞTIRMA YAPILACAKTIR.
AVAMİL (4 HAFTA)
HAFTALAR KONU
9. HAFTA  :             1. FASIL:       NAHİV TALİMİNDE METOD FARKLILIKLARI (KİTAP ÖRNEKLERİYLE)
2. FASIL:       AVAMİL KİTABININ ŞEMATİK ANLATIMI. (YÜZEYSEL)
3. FASIL:       AMİLİ SEMAİ (İSİMDE AMİL OLANLAR) İBARE DİNLEME
10. HAFTA  :             1. FASIL:       AMİLİ SEMAİ (FİİLDE AMİL OLANLAR) İBARE DİNLEME
2. FASIL:       AMİLİ KIYASİ (İBARE DİNLEME)
3. FASIL:       MAMULU MERFU VE MAMULU MENSUP (MEFULLER)
11. HAFTA  :             1. FASIL:       MAMULU MENSUP (MEFULLER HARİCİ) MECRURLAR, MAMULU MECZUM
2. FASIL:       MAMULU Bİ’T-TEB’İYYE
3. FASIL:       İRAB (1. BÖLÜM)
12. HAFTA  :             1. FASIL:       İRAB (2. BÖLÜM)
2. FASIL:       TOPLU TEKRAR
3. FASIL:       – İMTİHAN-
NOT:
KİTABIN ÖRNEKLERİYLE SINIRLI KALINMAYIP HER DERSTE KONUYA GÜNCEL BİR ÇOK ÖRNEK VERİLECEK.
MAKSUT (7 HAFTA)
HAFTALAR KONU
13. HAFTA  :             1. FASIL:       BABPLARIN ÖZET TEKRARI
2. FASIL:       MASDAR (DETAYLI TAKSİMİ VE KURALLAR)
3. FASIL:       MASDARDAN TÜRETİLEN KELİMELER (1. BÖLÜM)
14. HAFTA  :             1. FASIL:       MASDARDAN TÜRETİLEN KELİMELER (2. BÖLÜM)
2. FASIL:       SAHİH FİİL ÇEKİMLERİ (TEKİD NUNLU HALLERİ DAHİL)
3. FASIL:       BABLARIN BİNALARINA YÖNELİK FAİDELİ GENEL BİLGİLER
15. HAFTA  :             1. FASIL:       MU’TEL FİİLLER (NAKIS FİİL 1. BÖLÜM, İLAL KAİDELERİ)
2. FASIL:       MU’TEL FİİLLER (NAKIS FİİL 2. BÖLÜM, İLAL KAİDELERİ)
3. FASIL:       MU’TEL FİİLLER (ECVEF FİİL, İLAL KAİDELERİ)
16. HAFTA  :             1. FASIL:       MU’TEL FİİLLER (MİSAL FİİL, İLAL KAİDELERİ)
2. FASIL:       MUZAAF FİİL VE İLAL KAİDELERİ
3. FASIL:       MEHMUZ FİİL VE İLAL KAİDELERİ
17. HAFTA  :             1. FASIL:       NAKIS FİİLLERDEN GELEN BAPLARIN ÇEKİMLERİ VE ALIŞTIRMALAR
2. FASIL:       ECVEF FİİLLERDEN  GELEN BAPLARIN ÇEKİMLERİ VE ALIŞTIRMALAR
3. FASIL:       MİSAL VE LEFİF FİİLLERDEN GELEN BAPLARIN ÇEKİMLERİ VE ALIŞTIRMALAR
18. HAFTA  :             1. FASIL:       MUZAAF FİİLLERDEN GELEN BAPLARIN ÇEKİMLERİ VE ALIŞTIRMALAR
2. FASIL:       MEHMUZ FİİLLERDEN GELEN BAPLARIN ÇEKİMLERİ VE ALIŞTIRMALAR
3. FASIL:       SORU CEVAP ALIŞTIRMALAR
19. HAFTA  :             1. FASIL:       TOPLU TEKRAR (1. BÖLÜM)
2. FASIL:       TOPLU TEKRAR (2. BÖLÜM)
3. FASIL:       – İMTİHAN-
NOT:
HER BİR DERSİN İBARESİ DİNLENECEK VE KELİME FİŞLEME USULÜYLE ÖDEVLER VERİLECEK
İZHAR (21 HAFTA)
HAFTALAR KONU
20. HAFTA  :             1. FASIL:       KELİME, KISIMLARI, AMİLİN GÖREVİ
2. FASIL:       BİR İSİMDE AMİL OLANLAR (HARFİ CERLER)
21. HAFTA  :             1. FASIL:       HARFİ CERİN HAZFİ
2. FASIL:       İKİ İSİMDE AMİL OLANLAR (1. BÖLÜM)
22. HAFTA  :             1. FASIL:       İKİ İSİMDE AMİL OLANLAR (2. BÖLÜM)
2. FASIL:       FİİLİ MUZARİDE AMİL OLANLAR
23. HAFTA  :             1. FASIL:       MUTLAK FİİL
2. FASIL:       İSMİ FAİL, İSMİ MEFUL, SIFATI MÜŞEBBEHE
24. HAFTA  :             1. FASIL:       İSMİ TAFDİL
2. FASIL:       MASDAR, İSMİ MUZAF
25. HAFTA  :             1. FASIL:       İSMİ MÜBHEMİ TAM
2. FASIL:       MANAYI FİİL
26. HAFTA  :             1. FASIL:       AMİLİ MANEVİ
2. FASIL:       TOPLU TEKRAR  – İMTİHAN-
27. HAFTA  :             1. FASIL:       ELFÂZI MEVDÛA
2. FASIL:       CÜMLE VE KISIMLARI
28. HAFTA  :             1. FASIL:       FAİL, NAİBİ FAİL
2. FASIL:       FAİL VE NAİBİ FAİLİN AMİLİNİN HALLERİ
29. HAFTA  :             1. FASIL:       MÜBTEDA, HABER
2. FASIL:       DİĞER MERFU MAMULLER (KÂNE’NİN İSMİ, İNNE’NİN HABERİ VS.)
30. HAFTA  :             1. FASIL:       MEFULU MUTLAK, MEFULU BİH
2. FASIL:       MEFULU FİH
31. HAFTA  :             1. FASIL:       MEFULU LEH, MEFULU MAAH
2. FASIL:       HAL, TEMYİZ
32. HAFTA  :             1. FASIL:       MÜSTESNA
2. FASIL:       DİĞER MENSUP MAMULLER (KÂNE’NİN HABERİ, İNNE’NİN İSMİ VS.)
33. HAFTA  :             1. FASIL:       MECRUR VE MECZUM MAMULLER
2. FASIL:       SIFAT
34. HAFTA  :             1. FASIL:       MARİFE KELİMELER (1. BÖLÜM)
2. FASIL:       MARİFE KELİMELER (2. BÖLÜM)
35. HAFTA  :             1. FASIL:       ATIF, TEKİD
2. FASIL:       BEDEL, ATFI BEYAN
36. HAFTA  :             1. FASIL:       TOPLU TEKRAR -İMTİHAN-
2. FASIL:       İRAB Bİ HASEBİ’Z-ZÂT VE’L-HAKİKAT
37. HAFTA  :             1. FASIL:       İRAB Bİ HASEBİ’L MAHAL
2. FASIL:       MUNSARİF, GAYRİ MUNSARİF
38. HAFTA  :             1. FASIL:       İRAB Bİ HASEBİ’N-NEVİ
2. FASIL:       İRAB Bİ HASEBİ’S-SIFAT (1. BÖLÜM)
39. HAFTA  :             1. FASIL:       İRAB Bİ HASEBİ’S-SIFAT (2. BÖLÜM)
2. FASIL:       TOPLU TEKRAR (1. BÖLÜM)
40. HAFTA  :             1. FASIL:       TOPLU TEKRAR (2. BÖLÜM)
2. FASIL:       – İMTİHAN-

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

  1. Hikmet Kılınç dedi ki:

    Hocam isagoci izhar gibi eski ders kayıtlarına nasıl ulaşabiliriz

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?